Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Žádost o přijetí vyplníte na místě v den zápisu.

Odklad:

Jste-li přesvědčeni, že chcete pro své dítě odklad povinné školní docházky,
přineste vyplněnou žádost o odklad

K tomu je třeba doložit:

– potvrzení dětského lékaře nebo klinického psychologa
– potvrzení školského poradenského zařízení (speciálního pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny)
To vše přinesete v den zápisu nebo později po zajištění potřebných dokladů. Pokud byste se přece jen rozhodli pro odklad a měli již podanou Žádost o přijetí, můžete podat Žádost o odklad do 31. května.

Neváhejte a pište, volejte, pokud vám bude cokoliv nejasné: zs.uzice@seznam.cz nebo 773 114 772.