Desatero pro rodiče

  1. Každý den kontroluji školní tašku za přítomnosti svého prvňáčka.

  2. Každý den kontroluji penál a připravíme s prvňáčkem ořezané tužky (alespoň dvě) a pastelky.

  3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.

  4. Pravidelnou přípravu do školy rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.

  5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.

  6. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.

  7. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.

  8. Své dítě raději pochválím, pohladím za dobré výsledky. Nezlobím se, když se mu ve škole nedaří.

  9. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni. Zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy ve škole.

  10. Školní pomůcky koupím podle rady učitelky.