Přihlašování a odhlašování obědů

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze při účasti na vyučování, nebo první den nemoci. V případě nemoci si první den můžete oběd odnést ve vlastních nádobách v době od 11.00 – 11.15 hodin.  V ostatních dnech – nepřítomnosti ve škole, prázdnin a ředitelského volna (i když běží ŠD), není oběd dotován, jeho cena se navyšuje o režijní náklady ve výši 45,- Kč, proto žádám rodiče o odhlašování obědů v aplikaci „Strava.cz“ (návod na přihlášení – viz níže), nebo na telef. čísle: 725378444 (postačí SMS) nejpozději do 6 hodin ráno. 

Na stránkách: https://www.strava.cz můžete přihlašovat a odhlašovat obědy do 6 hodin aktuálního dne.

Po načtení stránky klikněte, prosím, na záložku „PŘIHLÁSIT SE“.

Další údaje již vyplňujete v bílém poli:

  1. Výběr jídelny: 11141
  2. Uživatel: příjmení a jméno strávníka bez háčků a čárek a bez mezery, používejte pouze malá písmena
  3. Heslo: den a měsíc narození (doporučuji po prvním přihlášení si heslo změnit)

               Příklad: datum narození 1. června = 0106   

  • Zůstat přihlášen – zaškrtnout – při dalším přihlášení již nebudete muset vyplňovat
  • Přihlásit se

Máte-li v jídelně více strávníků, klikněte na „Přihlásit se osobním účtem“ a postupujte dle pokynů.

Na začátku měsíce jsou všichni strávníci automaticky přihlášeni. Pokud chcete oběd odhlásit, najdete si příslušný den a kliknete na čtvereček před „oběd “. Je-li čtvereček prázdný, oběd je odhlášen.

Obráceným postupem můžete odhlášený oběd znovu přihlásit.

Oběd PC je oběd za plnou cenu, nedotovaný – viz výše.

Po ukončení změn nezapomeňte kliknout na Uložit změny (fialové pole, nachází se na stránce dole).

Na záložce „Konta a platby“ naleznete číslo účtu pro platbu stravného, váš variabilní symbol, případně QR kód pro úhradu stravného.

Rovněž sem budou dávány případné informace ze Školní jídelny.

Odkazy ke stažení aplikace (naleznete i na stránce pro přihlašování do Strava.cz, vlevo dole na stránce).

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.strava.app.twa

https://apps.apple.com/cz/app/strava-cz/id6472887485