Povinné předškolní vzdělávání

Týká se dětí, které v daném roce dovrší 6 let a dětí s odkladem školní docházky.

Tyto děti jsou osvobozeny od placení školkovného.

Každá absence předškoláka v MŠ musí být omluvena nejpozději do 3 dnů na email školky: skolkauzice@seznam.cz

Předškolák musí být ve školce minimálně od 8:00 do 12:00.