Akce

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
září 23Nový školní rok
projekt mléko do škol-žáci obdrží ovoce a mléko zdarma
říjen 2330.10.2023 školní halloween – děti mohou přijít do školy v kostýmech
listopad 2310. 11. Sv. Martin – dopolední projekt společně s MŠ
30. 11 Adventní dílny – příprava na jarmark
prosinec 231. 12     adventní dílny – příprava na vánoční jarmark
3. 12.    Rozsvěcení vánočního stromečku  
5. 12.     návštěva Čerta, Mikuláše a Anděla spojená s nadílkou
vánoční focení
22.12.    vánoční besídka žáků ve škole v rámci tříd
leden 24průvod 3 králů – charitativní akce
beseda o plazech
únor 24masopust-průvod obcí
březen 24Noc s Andersenem  – čtenářský projekt ve škole ve spolupráci s místní knihovnou
duben 24čarodějnický den
květen 24zdravý životní styl, turistika-projekty v jednotlivých třídách
plánujeme školu v přírodě 
varieté s Cecilkou
červen 24sportovní dny, školní výlet
spaní ve škole
zahradní slavnost