Informace pro strávníky

Výše stravného pro děti je stanovena vyhláškou 107/2005 Sb. ve znění vyhlášky 107/2008 Sb. se změnami vyhlášky 463/2011 Sb. 

  • strávníci   7 – 10 let   cena oběda – 32,- Kč (neodhlášený oběd 77 Kč)

                                    výše měsíční zálohy – 640,- Kč              

  • strávníci 11 – 14 let  cena oběda – 35,-  Kč  (neodhlášený oběd 80 Kč)

                                    výše měsíční zálohy – 700,- Kč 

  • strávníci MŠ do 6 let  přesnídávka – 11,. Kč

                                     oběd –              22,- Kč        

                                     svačina –         11,- Kč    výše měsíční zálohy – 880,- Kč

  • strávníci MŠ 7 let     přesnídávka –   11,- Kč

                                    oběd –               23,- Kč

                                    svačina –          11,- Kč    výše měsíční zálohy – 990,- Kč

  • cizí strávníci              oběd –                85,- Kč 

Pro zařazení dítěte do stravovací skupiny je rozhodující věk, kterého dítě dosáhne v probíhajícím školním roce (do 31. 8.). 

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze při účasti na vyučování, nebo první den nemoci. V případě nemoci si první den můžete oběd odnést ve vlastních nádobách v době od 11.00 – 11.15 hodin.  V ostatních dnech – nepřítomnosti ve škole, prázdnin a ředitelského volna (i když běží ŠD), není oběd dotován, jeho cena se navyšuje o režijní náklady ve výši 45,- Kč, proto žádám rodiče o odhlašování obědů v aplikaci „Strava.cz“ (návod na přihlášení – viz záložka Přihlašování a odhlašování obědů), nebo na telef. čísle: 725378444 (postačí SMS) nejpozději do 6 hodin ráno. 

Stravné se platí měsíčně formou zálohy převodem na účet ZŠ: 277456, kód banky 5500, popřípadě složenkou typu „A“, nebo vložením v bance na náš účet.                              

Platba rezervní zálohy:
Při nástupu do ZŠ či MŠ, nebo na začátku školního roku je nutné zaplatit takzvanou rezervní zálohu ve výši 500 Kč.
Jde o rezervu, ze které se v případě nedodržení či opoždění platby za příslušný měsíc může čerpat.

Variabilní symbol naleznete v aplikaci „Strava.cz“ pod záložkou „Konta a platby“. 

Splatnost stravného je do 25. dne měsíce předem, první úhrada na měsíc září je prodloužena do 15. září (tzn., že v měsíci září se platí záloha na stravné 2x – do 15. 9. na září a do 25. 9. na říjen. Poslední záloha se platí do 25. 5. na červen). 

Případné přeplatky se vyplácejí po skončení školního roku na Váš účet.

V případě nejasností mi zatelefonujte, nebo napište do notýsku Vašich dětí.

Těším se na spolupráci a doufám, že budete se stravováním spokojeni.

Hana Živnůstková vedoucí ŠJ
telefon: 725378444