Mateřská škola

Místní mateřská škola je umístěna v klidné části obce Úžice, bezprostředně sousedí se základní školou. Ve stávající budově je v provozu od roku 1984, k 1. 1. 2003 se MŠ sloučila se ZŠ a stala se právním subjektem, zřízena obcí jako příspěvková organizace s vymezením úkolů podle zřizovací listiny. Statutárním orgánem je ředitelka školy.

V roce 2011 proběhla celková rekonstrukce s rozšířením kapacity MŠ.

Mateřská škola má kapacitu 41 míst a je rozdělena do dvou heterogenních tříd.

Provoz mateřské školy je ve všední dny od 6: 30 do 16: 30 hodin. Ve škole působí čtyři pedagogické pracovnice.

Součástí budovy je také moderní školní kuchyně, ve které pracují dvě kuchařky a vedoucí školní jídelny. Školní kuchyně poskytuje stravu i žákům základní školy, zaměstnancům a cizím strávníkům. Jídelníčky jsou tvořeny tak, aby strava byla kvalitní, plnohodnotná, pestrá, dle příslušných předpisů. Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne, ke svačinkám a obědu dodává nápoje školní jídelna a v umývárnách i na zahradě jsou instalována pítka s pitnou vodou.

Na budovu školy navazuje rozlehlá školní zahrada s pískovištěm, dětským hřištěm a prolézačkami, pergolou, která v teplých dnech slouží zároveň i jako venkovní učebna. Na zahradě jsou vzrostlé stromy, které zajišťují ve slunečných dnech dostatek stínu.

Vzdělávání zde probíhá dle RVP PV a školního vzdělávacího programu, každý rok aktualizujeme roční plán na určité téma, které je dětem blízké a srozumitelné. Výchovně vzdělávací obsah tvoří tematické okruhy, které jsou rozděleny podle ročních období. Každý z tematických okruhů odpovídá přibližně jednomu měsíci. Každodenní činnosti jsou uspořádány tak, aby vytvořily fungující celek výchovné činnosti. Cílem je vytvořit co nejpestřejší skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí.

Zápis do MŠ probíhá v květnu, nové děti jsou přijímány od září, ale podle možností i během roku, a to ve věku zpravidla 3 – 6 let, při nenaplnění kapacity i děti mladší. Kritéria pro přijetí jsou předem oznámena a před zápisem bývá rovněž organizován den otevřených dveří v MŠ, kde se rodiče i děti mohou po škole a jejím areálu porozhlédnout a zjistit podrobnější informace k provozu MŠ, organizaci školního roku a předškolního vzdělávání.