Formuláře ke stažení

UVOLNĚNÍ ŽÁKA

Žádost o uvolnění žáka z vyučování je nutno vyplnit a odevzdat učiteli v tom případě, jestliže žák bude odcházet z vyučování. V tomto případě je do žádosti nutné vypsat důvod odchodu a absenci je nutné do 3 dnů omluvit – zápisem v žákovské knížce.

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD je nutné vyplnit, je-li potřeba žáka pustit odpoledne z družiny v jiný čas než je uvedeno v přihlášce do ŠD.