Školkovné a ostatní platby

Školkovné se platí měsíčně ve výši 440Kč na bankovní účet školy: 4661973 19/5500.
Školkovné je možné platit dohromady s platbou obědů.

Od placení školkovného jsou osvobozeny ty děti, které v daném roce dovrší 6 let a děti s odkladem školní docházky.
Záloha na kulturní akce:


Nově příchozí děti platí 500,- Kč.
U dětí, které MŠ již navštěvovaly, bude zohledněn přeplatek z minulého školního roku. Vyúčtování je vždy vyvěšeno na začátku roku v šatně na nástěnce.

Účast na jednotlivých akcích se zaznamenává do tabulky, která je též vyvěšena v šatně.

VŠECHNY PLATBY PROSÍM HRAĎTE VÝHRADNĚ PŘEVODEM NA ÚČET, KDY DO POZNÁMKY UVEDETE ÚČEL PLATBY (např. KROUŽEK, STRAVNÉ + ŠKOLKOVNÉ, KULTURA).