Družina

Družina je otevřena každý pracovní den.

Provoz školní družiny:

ranní družina: 6:30 – 7:45 hod odpolední družina: do 16:30 hod

U dítěte navštěvujícího družinu je nutné na začátku roku vyplnit Zápisní lístek.

Časy odchodů dítěte z družiny je nutné vyplnit pouze tehdy, když dítě odchází z družiny samo. Pokud vyplníte u odchodu „s doprovodem“, čas nemusí být uveden a dítě odchází až když si ho přijde někdo ze zapsaných kompetentních osob vyzvednout.

Školní družina ve školním roce 2023/2024 je zpoplatněna a to 50,- Kč měsíčně. Platí se převodem na účet číslo: 466 19 73 19/5500 (do poznámky napište ŠD). Platbu 500,- Kč proveďte do konce září 2023.